Jeg  jobber hovedsakelig med abstrakt figurasjon og  tegner med farget blekk og splittpenn. Tegningene gjøres på papir og ulike typer plastfilm. I nylige prosesser har jeg utforsket broderi som uttrykksform og  jobber også med smykker og kroppslige skulpturer.


Sentralt i arbeidene er min familiehistorie og bakgrunn  Mohawk stammen, der nærhet til naturen står i sentrum. Inspirert av naturen og mine røtter undersøker jeg forskjellige utviklingsprosesser. 


Mine prosessene tar ofte utrykk i organiske formasjoner i ulike materialer. Jeg kombinerer gjerne det geometriske, med organisk form, noen ganger med innslag av figurasjon. Arbeidsprosessen er intuitive hvor hvert bilde smykke og broderi skapes der og da. arbeidene  kan sees på som en slags visuell dagbok av umiddelbare tanker som omhandler hvordan jeg ser på verden og er i verden, gjennom mitt eget blikk.